Násilí a týrání seniorů

 

Život 90 provozuje od roku 1990 telefonickou krizovou linku Senior telefon. Ta za dobu své existence pomohla více než půl miliónu volajících. Senioři se na bezplatnou linku důvěry často obracejí se závažnými tématy, jako jsou týrání, zanedbávání péče, domácí násilí nebo mezigenerační konflikty. I díky Senior telefonu má Život 90 s touto problematikou letité zkušenosti.

Příběhy z linky senior telefon

Marie (78) bydlí se synem svého bratrance. Vzala ho k sobě, protože byla úplně sama a bála se samoty. Proto na něj přepsala dům, kde jí zůstalo pouze věcné břemeno v podobě práva na dožití v nemovitosti. Syn bratrance a jeho přítelkyně Marii chtějí dostat z domu a ubližují jí. Marie byla dvakrát hospitalizovaná. Situace trvá několik let.

Telefonuje Jaromír, který se dlouho staral o velké hospodářství. To pak odkázal vnukovi a synovi, na statku bydlí dále. Syn ho omezuje v pohybu a žádá po něm stále více peněz za energie. Ostatní děti Jaromíra podporují, syn jim však zakázal vstup na statek. Klientovi se o tom těžce mluví, cítí to jako velkou ostudu.

Hana (68) chce vědět, kam se obrátit, když jí manžel nadává a bije. Byt, ve kterém spolu žijí, je její, Hana ale chce odejít, říká, že zdraví je jí přednější a už situaci nemůže snášet. Náhle někdo přichází, Hana se rychle loučí.

Helenina babička (89) je bez peněz, u Heleny ale nemůže zůstat trvale žít, Helena je sama v invalidním důchodě a má dvě děti. V rodině není nikdo, u koho by paní mohla zůstat. Informujeme Helenu o azylových domech a krizovém centru, Helena se obává, že tam babička nepůjde. Nestihneme předat potřebné kontakty – Helena křičí, že babička utíká, a zavěšuje.